பொய் சொல்லா மாணிக்கம்

இரா.மோகன்

வ.சுப.மா....வின் இளமை வாழ்க்கை பர்மா வின் தலை நகரான ரங்கூனில் ஒரு வட்டிக்கடையில் 'பெட்டி அடிப் பைய'னாகத் தொடங்கியது.'கை பழகுதல்" என்னும் வணிக வாழ்வின்

மேலும் ..

வள்ளுவம் தந்த மாமணி

கவியரசு முடியரசன்

போதும் எனுமனம் பூத்த நெஞ்சினன்,
யாதும் அவாவிலன்,யாமைஎன் றடங்கியோன்,
பயனில சொல்லாப் பாவலன்,என்றும்,
நயனுள மொழியும் நாவலன்,என்பால்

மேலும்..

பொய் சொல்லா மெய்யன்

பழ.கருப்பையா

அரைக்கால் சட்டையைக் கழற்றிவிட்டு, வேட்டிக்கு மாறு முன்னரே வ.சுப.மாணிக்கம் பர்மாவுக்கு ஒரு வட்டிக் கடைக்கு வேலைக்குப் போய்விட்டார்.அந்தக்கடை முதலாளி

மேலும்..

மாணிக்க ஒளி

பதிப்புச்செம்மல், தமிழ்வேள் ச.மெய்யப்பன்

'ஏறத்தாழ நாற்பது ஆண்டுகளாகத் தமிழ்ப் படிப்பு வட்டத்தில் முதல் நிலைக் கருத்தாளராக மாணிக்கனார் இருந்தார்.இவர் ஆய்வு பயிற்சி, தன் முயற்சியால் பெற்றது.

மேலும்..

மாணிக்கத் தமிழ்

முனைவர் தமிழண்ணல்

மூதறிஞர் வ.சுப.மாணிக்கனாரின் பனிரெண்டு நூல்களை யான் மீண்டும் கற்றேன்,பயின்றேன் என்றுதான் கூற வேண்டும்.என் எண்ணம் இது.இந்நூல் மாணிக்கனார் தம்

மேலும்..

வ.சுப.மாணிக்கனாரும் வள்ளுவச் செயல் நெறியும்

பேரா.மு.பழனியப்பன்

வள்ளுவ வழி வளம் பெருக்கும் வழியாகும். படிப்பது, பொருளோடு படிப்பது என்பதைத் தாண்டி வள்ளுவ வழியில் செயல்படுவது

மேலும்..
VSP Manickam